بایگانی مطالب

کتاب تفکروسوادرسانه ای | پاورپوینت درس ۱: مسابقه رسانه ها با زمان

رسانش ۳ | توصیف دنیای ۱۹۸۴ از زبان روح الله اکبری

رسانش ۳ | توصیف دنیای قشنگ نو از زبان سامان سیفی

رسانش ۲ | تحول کامپیوترها از نفت تا نور